Odpouštět a neživit v sobě zlobu jsou prostředky k..

Odpouštět a neživit v sobě zlobu jsou prostředky k nápravě ostatních. Pomstou, odplatou a hněvem nemohou být křivdy odčiněny. Zlo může být vyloučeno jen dobrem. Pomsta může zplodit jen novou křivdu nebo prodloužit již trvající nepřátelství. Shovívavost a odpouštění jsou potřeby k nápravě ostatních.

KonfuciusTags: , ,
Posted in Výroky o nepřátelství | No Comments »

Leave a Reply