Nikdy se mi nepodařilo ani uzřít divoké koně…

Nikdy se mi nepodařilo ani uzřít divoké koně. Viděl jsem jen daleko na obzoru od nich zvířená mračna prachu.

Nikolaj Prževalskij



Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Leave a Reply