Niet ťažšieho hriechu nad vášne. Niet väčšieho..

Niet ťažšieho hriechu nad vášne. Niet väčšieho nešťastia nad neuspokojenie. Niet ťažšieho prečinu nad lakomosť. Preto človek zbavený vášní býva spokojný.

Lao-c’Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o neštěstí | No Comments »

Leave a Reply