Nie je nič vzešenejsšie a nádhernejšie, ako dvaja..

Nie je nič vzešenejsšie a nádhernejšie, ako dvaja manželia, ktorí sú vnútorne jednotní.

HomérTags: , ,
Posted in Výroky o manželství | No Comments »

Leave a Reply