Nelze tvrdit nepravdu, aby vzápětí nebylo nutno..

Nelze tvrdit nepravdu, aby vzápětí nebylo nutno vymýšlet nepravdu následující.

Gotthold Ephraim Lessing



Tags: , ,
Posted in Výroky o pravdě | No Comments »

Leave a Reply