Nech je život akokoľvek zlý, vždy jestvuje niečo,..

Nech je život akokoľvek zlý, vždy jestvuje niečo, čo môžete robiť a dosiahnuť v tom úspech. Kým je život, ostáva nádej.

Stephen Hawking



Tags: , ,
Posted in Výroky o úspěchu a neúspěchu, Výroky o životě | No Comments »

Leave a Reply