Názory ľudí sú časťou ich šťastia…

Názory ľudí sú časťou ich šťastia.

William Shakespeare



Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o štěstí | No Comments »

Leave a Reply