Naši předkové snili o životě, který by je zbavil..

Naši předkové snili o životě, který by je zbavil dřiny, jenž je zotročovala. Veškeré vynálezy a objevy užívané v plné hojnosti dnes, jsou produkty snů těch, kdo tu žili před námi. I my máme onu povinnost předat tuto zeměkouli do rukou další generaci v takovém důstojném stavu, aby mohla pokračovat v započatém díle.

Jan Berwid-BuquoyTags: , ,
Posted in Výroky o životě | No Comments »

Leave a Reply