Náboženstvo je ópium ľudstva…

Náboženstvo je ópium ľudstva.

Karl Marx



Tags: , ,
Posted in Výroky o náboženství | No Comments »

Leave a Reply