Mužové vždy chtějí býti první láskou ženy. Jest to..

Mužové vždy chtějí býti první láskou ženy. Jest to u nich jistá neobratnost. Ženy tu mají lepší instinkt – ony chtějí býti poslední vášní mužovou.

Oscar WildeTags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o mužích a ženách | No Comments »

Leave a Reply