Mužové jsou lháři, jsou nestálí, falešní, darebáci..

Mužové jsou lháři, jsou nestálí, falešní, darebáci pokrytečtí, nadutí a ničemní; ženy jsou lhavé, ješitné, všetečné a plné domýšlivosti. A přece existuje na světě spojení těch nedokonalých bytostí – muže se ženou.

Alfred de MussetTags: , ,
Posted in Výroky o mužích a ženách, Výroky o světě | No Comments »

Leave a Reply