Muž jenž dokáže o lásce duchaplně mluvit, málo je..

Muž jenž dokáže o lásce duchaplně mluvit, málo je zamilován.

George Sandová



Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o mužích a ženách | No Comments »

Leave a Reply