Možná že je smrt životem, a na onom světě považují..

Možná že je smrt životem, a na onom světě považují život za smrt. Kdo ví?

Eurípidés



Tags: , ,
Posted in Výroky o smrti, Výroky o světě, Výroky o životě | No Comments »

Leave a Reply