Posts Tagged ‘Xenofón výroky’

Aby se vládce rozzlobil na všechny své poddané..

Aby se vládce rozzlobil na všechny své poddané najednou, to považuji za velkou chybu. Kdo nahání strach mnoha lidem, nutně si dělá z mnoha lidí nepřátele, a kdo se zlobí na všechny, dohání všechny k jednomyslnosti. Xenofón

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o nepřátelství, Výroky o strachu | No Comments »

Bohatství a chudobu nemají lidé v domě, ale v..

Bohatství a chudobu nemají lidé v domě, ale v duši. Xenofón

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o penězích | No Comments »

Styk s řádnými lidmi je školou ctnosti, styk se..

Styk s řádnými lidmi je školou ctnosti, styk se špatnými její zkázou. Xenofón

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o vzdělání | No Comments »

Peršané posílají chlapce do školy, aby se tam učil..

Peršané posílají chlapce do školy, aby se tam učil spravedlnosti – říkají, že to je cílem jejich vzdělávání, jako se u nás říká, že cílem je, aby se chlapci naučili číst a psát. Xenofón

Tags: , ,
Posted in Výroky o mužích a ženách, Výroky o spravedlnosti, Výroky o vzdělání | No Comments »

Kdo má rád chválu, musí si k ní vysloužit důvod…

Kdo má rád chválu, musí si k ní vysloužit důvod. Xenofón

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Milostný styk těší daleko víc, je-li spojen s..

Milostný styk těší daleko víc, je-li spojen s oddanou láskou. Ne v požitcích, které jsou kdykoliv po ruce, ale v požitcích, v něž se teprve doufá, spočívá hlavní půvab milostné touhy. Xenofón

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce | No Comments »

Znám mnoho jednotlivců, kteří mají hodně velký..

Znám mnoho jednotlivců, kteří mají hodně velký majetek, a přesto se pokládají za tak chudé, že se nevyhýbají žádné námaze a žádnému nebezpečí, jen aby si dopomohli k ještě většímu bohatství… Takové lidi hluboce lituji, protože jsou stiženi velmi zlou nemocí. Xenofón

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o penězích, Výroky o zdraví a nemoci | No Comments »

Bohové vytvořili po zralé úvaze dvojici, které se..

Bohové vytvořili po zralé úvaze dvojici, které se říká muž a žena tak, aby oba měli ze společného života co největší prospěch. Oba dva musí dávat a přijímat, proto poskytli oběma stejnou měrou paměť i pozornost, stejnou měrou také učinili oba schopné sebeovládání. Protože nemají oba přirozené vlohy k týmž věcem, potřebují tím spíš jeden […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o mužích a ženách | No Comments »

Nic nepodporuje vzplanutí lásky tolik jako..

Nic nepodporuje vzplanutí lásky tolik jako polibek, neboť nevede k ukojení a vyvolává sladké naděje. Xenofón

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce | No Comments »

S velkou rozkoší poslouchají lidé toho, o kom si..

S velkou rozkoší poslouchají lidé toho, o kom si myslí, že zná jejich přednosti lépe než oni sami. Xenofón

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o rozkoši | No Comments »