Posts Tagged ‘Xenofón výroky’

Styk s řádnými lidmi je školou ctnosti, styk se..

Styk s řádnými lidmi je školou ctnosti, styk se špatnými její zkázou. Xenofón

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o vzdělání | No Comments »

Peršané posílají chlapce do školy, aby se tam učil..

Peršané posílají chlapce do školy, aby se tam učil spravedlnosti – říkají, že to je cílem jejich vzdělávání, jako se u nás říká, že cílem je, aby se chlapci naučili číst a psát. Xenofón

Tags: , ,
Posted in Výroky o mužích a ženách, Výroky o spravedlnosti, Výroky o vzdělání | No Comments »

Kdo má rád chválu, musí si k ní vysloužit důvod…

Kdo má rád chválu, musí si k ní vysloužit důvod. Xenofón

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Milostný styk těší daleko víc, je-li spojen s..

Milostný styk těší daleko víc, je-li spojen s oddanou láskou. Ne v požitcích, které jsou kdykoliv po ruce, ale v požitcích, v něž se teprve doufá, spočívá hlavní půvab milostné touhy. Xenofón

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce | No Comments »

Znám mnoho jednotlivců, kteří mají hodně velký..

Znám mnoho jednotlivců, kteří mají hodně velký majetek, a přesto se pokládají za tak chudé, že se nevyhýbají žádné námaze a žádnému nebezpečí, jen aby si dopomohli k ještě většímu bohatství… Takové lidi hluboce lituji, protože jsou stiženi velmi zlou nemocí. Xenofón

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o penězích, Výroky o zdraví a nemoci | No Comments »

Bohové vytvořili po zralé úvaze dvojici, které se..

Bohové vytvořili po zralé úvaze dvojici, které se říká muž a žena tak, aby oba měli ze společného života co největší prospěch. Oba dva musí dávat a přijímat, proto poskytli oběma stejnou měrou paměť i pozornost, stejnou měrou také učinili oba schopné sebeovládání. Protože nemají oba přirozené vlohy k týmž věcem, potřebují tím spíš jeden […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o mužích a ženách | No Comments »

Nic nepodporuje vzplanutí lásky tolik jako..

Nic nepodporuje vzplanutí lásky tolik jako polibek, neboť nevede k ukojení a vyvolává sladké naděje. Xenofón

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce | No Comments »

S velkou rozkoší poslouchají lidé toho, o kom si..

S velkou rozkoší poslouchají lidé toho, o kom si myslí, že zná jejich přednosti lépe než oni sami. Xenofón

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o rozkoši | No Comments »

Ľudia nemajú bohatstvo a chudobu v dome, ale v..

Ľudia nemajú bohatstvo a chudobu v dome, ale v duši. Xenofón

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o penězích | No Comments »

Ti, jimž vládne Erós čisté lásky, mají oko..

Ti, jimž vládne Erós čisté lásky, mají oko laskavější, hlas líbeznější a jejich pohyby jsou umírněné a plné ušlechtilého klidu. Xenofón

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce | No Comments »