Posts Tagged ‘William Shakespeare výroky’

Nad všecko věren buď sobě samému. A z toho pojde..

Nad všecko věren buď sobě samému. A z toho pojde pak jako z noci den, že nebudeš nikomu nevěren. William Shakespeare

Tags: , ,
Posted in Výroky o nevěře | No Comments »

Chyť okamžik za pačesy!..

Chyť okamžik za pačesy! William Shakespeare

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Jediným ziskom človeka je česť. Vezmite mi česť a..

Jediným ziskom človeka je česť. Vezmite mi česť a vzali ste mi život. William Shakespeare

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o životě | No Comments »

Hle, jakou metlou nebe trestá zášť! Skrz lásku..

Hle, jakou metlou nebe trestá zášť! Skrz lásku zahubilo vaši radost… William Shakespeare

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o trestu | No Comments »

Nepatrná myšlenka dokáže přeskočit moře i souš…

Nepatrná myšlenka dokáže přeskočit moře i souš. William Shakespeare

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Názory lidí jsou částí jejich štěstí…

Názory lidí jsou částí jejich štěstí. William Shakespeare

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o štěstí | No Comments »

Válka není žádný zápas proti tomu, když muž před..

Válka není žádný zápas proti tomu, když muž před protivnou ženou prchá z domu. William Shakespeare

Tags: , ,
Posted in Výroky o mužích a ženách, Výroky o válce | No Comments »

Sám sobě zůstat věren…

Sám sobě zůstat věren. William Shakespeare

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Jestliže potkáte ženu, která vám zůstala dlužná..

Jestliže potkáte ženu, která vám zůstala dlužná odpověď, dobře se jí podívejte do úst. Určitě přišla o jazyk. William Shakespeare

Tags: , ,
Posted in Výroky o penězích | No Comments »

Už Rosalina, tebou tolik ctěná, ti sešla z mysli?..

Už Rosalina, tebou tolik ctěná, ti sešla z mysli? Jste vy, chlapci, cháska! Ne v srdcích, v očích jen je vaše láska! William Shakespeare

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o mužích a ženách | No Comments »