Posts Tagged ‘Walther výroky’

Dobrý začátek vede k dobrému konci…

Dobrý začátek vede k dobrému konci. Walther

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Běžícímu koni je zbytečné nasazovat ostruhy…

Běžícímu koni je zbytečné nasazovat ostruhy. Walther

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Moudrý netvrdí nic, co nemůže dokázat…

Moudrý netvrdí nic, co nemůže dokázat. Walther

Tags: , ,
Posted in Výroky o moudrosti | No Comments »

Je možné se vyhýbat smrti, ale ne se jí vyhnout. -..

Je možné se vyhýbat smrti, ale ne se jí vyhnout. – Fugere licet mortem, sed non effugere. Walther

Tags: , ,
Posted in Výroky o smrti | No Comments »

Klam, pláč a předení vložil pánbůh do ženy…

Klam, pláč a předení vložil pánbůh do ženy. Walther

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o lži, Výroky o mužích a ženách | No Comments »

Odstraň z ohniště dřevo, chceš-li uhasit oheň. -..

Odstraň z ohniště dřevo, chceš-li uhasit oheň. – Abstrahe ligna foco, si vis extinguere flamen. Walther

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Téměř neslyšně valí se hluboké řeky. – Minimo sono..

Téměř neslyšně valí se hluboké řeky. – Minimo sono labuntur alta flumina. Walther

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Kdo podle lékaře žije, mizerně žije. – Qui medice..

Kdo podle lékaře žije, mizerně žije. – Qui medice vivit, misere vivit. Walther

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Spát je dovoleno, jestliže bdí pes…

Spát je dovoleno, jestliže bdí pes. Walther

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Časy se stále mění a my se měníme s nimi…

Časy se stále mění a my se měníme s nimi. Walther

Tags: , ,
Posted in Výroky o čase | No Comments »