Posts Tagged ‘Výroky Vladimir Iljič Lenin’

Noviny, které zůstávají pozadu, jsou mrtvé. Noviny..

Noviny, které zůstávají pozadu, jsou mrtvé. Noviny musí kráčet přede všemi. Monotónnost a zaostávání jsou s činností novin neslučitelné. Vladimir Iljič Lenin

Tags: , ,
Posted in Výroky o smrti, Výroky o vzdělání | No Comments »

Když pracuješ, nestyď se říci lidem, kteří ti..

Když pracuješ, nestyď se říci lidem, kteří ti překážejí, že ti překážejí. Vladimir Iljič Lenin

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Člověka soudíme ne podle toho, co o sobě říká,..

Člověka soudíme ne podle toho, co o sobě říká, nebo co si o sobě myslí, ale podle toho, co dělá. Vladimir Iljič Lenin

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Idúc do boja, musíme chcieť zvíťaziť a vedieť..

Idúc do boja, musíme chcieť zvíťaziť a vedieť ukázať správnu cestu k víťazstvu Vladimir Iljič Lenin

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Nevedomosť má bližšie k pravde ako predsudok…

Nevedomosť má bližšie k pravde ako predsudok. Vladimir Iljič Lenin

Tags: , ,
Posted in Výroky o pravdě | No Comments »

Chceme-li zničit národ, musíme nejprve zničit jeho..

Chceme-li zničit národ, musíme nejprve zničit jeho morálku a padne nám do klína jako zralé ovoce. Vladimir Iljič Lenin

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Všechno souvisí se vším!..

Všechno souvisí se vším! Vladimir Iljič Lenin

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Jsme antivlastenci…

Jsme antivlastenci. Vladimir Iljič Lenin

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Rovnost podle zákona ještě není rovností v životě…

Rovnost podle zákona ještě není rovností v životě. My potřebujeme, aby pracující žena dosáhla rovnosti s pracujícím mužem nejen podle zákona, ale také v životě. To si vyžaduje, aby se pracující ženy čím dále tím více zúčastňovaly na správě společenských institucí, na správě státu. Vladimir Iljič Lenin

Tags: , ,
Posted in Výroky o mužích a ženách, Výroky o zákonu, Výroky o životě | No Comments »

Bolševik, který napadá drobného rolníka není..

Bolševik, který napadá drobného rolníka není bolševikem, není ani reformistou a ani pokrokovým socialistou, ale je zločincem. Vladimir Iljič Lenin

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »