Posts Tagged ‘Výroky Vincenc Zahradník’

Ze všech možných činů ten sobě obírej, kterýž jest..

Ze všech možných činů ten sobě obírej, kterýž jest nejpříhodnější k obecné blaženosti; hleď sebe a všechny jiné cítící tvory, jakkoli můžeš, oblažiti; rozmnožuj dobré v komkoli a jakkoli můžeš; směřuj všemi smysly a skutky svými k všeobecnému lepšímu. Vincenc Zahradník

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Mnohý pokrm odsunujeme od sebe, jakmile jsme ho..

Mnohý pokrm odsunujeme od sebe, jakmile jsme ho okusili. Proč bychom měli každou knihu bez rozdílu pročísti celou? Vincenc Zahradník

Tags: , ,
Posted in Výroky o knihách | No Comments »

Čím více se člověk přetvařuje, tím více námahy..

Čím více se člověk přetvařuje, tím více námahy vynakládají druzí na to, aby ho poznali, a jsou tím více nakloněni shledávati ho horším, nežli jest. Vincenc Zahradník

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Samota může býti pro člověka bezduchého tísnivá…

Samota může býti pro člověka bezduchého tísnivá. Vincenc Zahradník

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Mnozí lidé spokojí se málem rozumu, málem ctnosti,..

Mnozí lidé spokojí se málem rozumu, málem ctnosti, málem blaženosti, jen když mají mnoho peněz. Vincenc Zahradník

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o moudrosti | No Comments »

Lichotník je náš nepřítel, ale – sladký nepřítel;..

Lichotník je náš nepřítel, ale – sladký nepřítel; je to ďábel v podobě anděla. Vincenc Zahradník

Tags: , ,
Posted in Výroky o nepřátelství | No Comments »