Posts Tagged ‘Výroky Tomáš J. Baťa’

Navzdory hospodářské krizi si ve třicátých letech..

Navzdory hospodářské krizi si ve třicátých letech Čechoslováci kupovali průměrně tři a půl páru obuvi na osobu ročně, čímž předstihli v roli nejlépe obouvaného národa světa i Američany. Tomáš J. Baťa

Tags: , ,
Posted in Výroky o světě | No Comments »

Podnikat v Latinské Americe znamená naučit se žít..

Podnikat v Latinské Americe znamená naučit se žít s politickými převraty. Během stopadesáti let nezávislosti latinskoamerických zemí se prezidenti střídali hektickým tempem. Tomáš J. Baťa

Tags: , ,
Posted in Výroky o vzdělání, Výroky o životě | No Comments »

Baťa vyvijí svou činnost v mnoha zemích, jejichž..

Baťa vyvijí svou činnost v mnoha zemích, jejichž režimy se nám nezamlouvají. Vlády však přicházejí a odcházejí, potřeba lidí vydělávat si na živobytí zůstává. Tomáš J. Baťa

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o penězích | No Comments »

1932 zahynul můj otec. Podnik jím založený vyráběl..

1932 zahynul můj otec. Podnik jím založený vyráběl ročně už šestatřicet miliónů párů bot. Třetinu z nich vyvážel do celé Evropy, Severní Ameriky a Asie. Tomáš J. Baťa

Tags: , ,
Posted in Výroky o rodičích a dětech | No Comments »

Koncem dvacátých let se tak ve Zlíně užívalo dříve..

Koncem dvacátých let se tak ve Zlíně užívalo dříve neslýchaných koncepcí, jako byl podíl zaměstnanců na zisku, system komunikace uvnitř podniku, samostatná účetní střediska. Firma zavedla pětidenní pracovní týden, aby zaměstnanci mohli v sobotu chodit do školy nebo se jinak vzdělávat. Tomáš J. Baťa

Tags: , ,
Posted in Výroky o vzdělání | No Comments »

V době, kdy letecká doprava byla v plenkách, měla..

V době, kdy letecká doprava byla v plenkách, měla firma Baťa vlastní letku s letištěm v Otrokovicích. Tomáš J. Baťa

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Já jsem za nejpozoruhodnější rys podniku považoval..

Já jsem za nejpozoruhodnější rys podniku považoval duch jeho zaměstnanců, zřetelnou hrdost na to, že se podílejí na něčem, co přineslo skutečný úspěch. Tomáš J. Baťa

Tags: , ,
Posted in Výroky o úspěchu a neúspěchu | No Comments »

Komunističtí, propagandističtí písálci nešetřili..

Komunističtí, propagandističtí písálci nešetřili ani mne, ani památku mého otce. Mimo jiné nás obviňovali, že jsme využívali „plodů práce poctivých československých dělníků“, abychom obouvali černochy v Africe. Tomáš J. Baťa

Tags: , ,
Posted in Výroky o rodičích a dětech | No Comments »

V Německu jsme téměř přišli o velkou továrnu a síť..

V Německu jsme téměř přišli o velkou továrnu a síť asi dvou set padesáti prodejen. Brzy poté, co uchvátili moc, nám nacisté naznačili, že jim nevyhovuje situace, kdy značná část obuvnického průmyslu patří rasově méněceným Čechoslovákům. Tomáš J. Baťa

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Nikdy nám nezáleželo a nezáleží na barvě pleti ani..

Nikdy nám nezáleželo a nezáleží na barvě pleti ani na národnosti našich lidí. Když jsem začínal psát moje vzpomínky, řídil naší americkou společnost Švýcar, mexickou Brazilec, karibskou oblast vedl Libanonec, kolumbijskou Chilan a kanadskou obchodní společnost Ind. Tomáš J. Baťa

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »