Posts Tagged ‘Výroky Tomáš Akvinský’

Žena je rychle vzbujelým býlím, je to nedokonalý..

Žena je rychle vzbujelým býlím, je to nedokonalý člověk, jehož tělo jen proto rychleji dospívá, poněvadž je méněcennější a poněvadž se s ním příroda zabývala méně… Žena je nepodařený muž. Tomáš Akvinský

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o mužích a ženách | No Comments »

Tam, kde je duchovné poznanie, je aj slobodná..

Tam, kde je duchovné poznanie, je aj slobodná vôľa. Tomáš Akvinský

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Almužna oslobodzuje živých od smrteľného hriechu,..

Almužna oslobodzuje živých od smrteľného hriechu, totiž uchránením a uspôsobením k milosti. Tomáš Akvinský

Tags: , ,
Posted in Výroky o mužích a ženách, Výroky o smrti | No Comments »

Spravedlnost bez milosrdenství je tvrdost…

Spravedlnost bez milosrdenství je tvrdost. Tomáš Akvinský

Tags: , ,
Posted in Výroky o spravedlnosti | No Comments »

O počtu pak všech předurčených lidí, jaký jest,..

O počtu pak všech předurčených lidí, jaký jest, praví někteří, že tolik bude z lidí spaseno, kolik andělů padlo. Někteří však, že tolik bude spaseno, kolik andělů zůstalo. Někteří však, že tolik z lidí bude spaseno, kolik andělů padlo a nad to tolik, kolik andělů bylo stvořeno. Ale lépe se řekne, že „jedinému Bohu je […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o člověku | No Comments »

Přátelé se radují a jsou smutní pro tytéž věci…

Přátelé se radují a jsou smutní pro tytéž věci. Tomáš Akvinský

Tags: , ,
Posted in Výroky o přátelství, Výroky o smutku | No Comments »

Dobro je to, co je třeba konat…

Dobro je to, co je třeba konat. Tomáš Akvinský

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Ke druhému se musí říci, že různý ráz předmětu..

Ke druhému se musí říci, že různý ráz předmětu poznání působí různost věd. Neboť tutéž větu dokazuje hvězdář a přírodozpytec, na příklad, že země jest kulatá. Avšak hvězdář prostředky matematickými čili ze hmoty vyvozenými, kdežto přírodozpytec pomocí toho co vidí na hmotě. Tomáš Akvinský

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Kdo je dokonalý v lásce, je dokonalý v duchovním..

Kdo je dokonalý v lásce, je dokonalý v duchovním životě. Tomáš Akvinský

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o životě | No Comments »

Nádej má štyri predpoklady: dobro, neľahké,..

Nádej má štyri predpoklady: dobro, neľahké, budúce, možné. Tomáš Akvinský

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »