Posts Tagged ‘Výroky Thomas More’

Mluví-li bohatí lidé o blahu společnosti, vím, že..

Mluví-li bohatí lidé o blahu společnosti, vím, že to není nic jiného než spiknutí boháčů, kteří pod jménem a pod záminkou obecného blaha hledají svůj vlastní prospěch. Thomas More

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o penězích | No Comments »

Pomozte mi prosím vystoupit nahoru. K tomu, abych..

Pomozte mi prosím vystoupit nahoru. K tomu, abych sestoupil, už pomoci potřebovat nebudu. Thomas More

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Katovi: Robíš mi veľkú službu, posielaš ma do..

Katovi: Robíš mi veľkú službu, posielaš ma do neba. Thomas More

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Byl bych hloupý obchodník, kdybych zradil Boha…

Byl bych hloupý obchodník, kdybych zradil Boha. Vyměnil bych dvacet let za věčnost. Thomas More

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o hlouposti | No Comments »

Štěstí nespočívá v jakémkoliv uspokojení, ale..

Štěstí nespočívá v jakémkoliv uspokojení, ale pouze v čestném a ušlechtilém. Thomas More

Tags: , ,
Posted in Výroky o štěstí | No Comments »

Skutočný muž neutrpí škodu aj keby o hlavu..

Skutočný muž neutrpí škodu aj keby o hlavu prišiel. Thomas More

Tags: , ,
Posted in Výroky o bolesti, Výroky o mužích a ženách | No Comments »

Manželke: Čo myslíš ako dlho by som ešte žil?..

Manželke: Čo myslíš ako dlho by som ešte žil? Thomas More

Tags: , ,
Posted in Výroky o manželství | No Comments »

Bože, keď to všetko rozvážim, potom sa mi každý..

Bože, keď to všetko rozvážim, potom sa mi každý dnešný štát javí len ako zrada boháčov, ktorí pod zámienkou spoločného blaha sledujú svoje vlastné výhody a všakovakými úskokmi sa usilujú len o to, aby si zabezpečili vlastníctvo všetkého, čo neoprávnene získali, a aby prácu chudoby získali a vyťažili za najmenšiu možnú odmenu. Takéto podarené ustanovenia […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o penězích, Výroky o zákonu | No Comments »