Posts Tagged ‘Výroky Thomas Hobbes’

Pravda i nepravda jsou vlastnosti řeči, nikoli..

Pravda i nepravda jsou vlastnosti řeči, nikoli věci. Thomas Hobbes

Tags: , ,
Posted in Výroky o pravdě | No Comments »

Smích, tato křeč plic a obličejových svalů, je..

Smích, tato křeč plic a obličejových svalů, je účinkem nepředvídaného a naprosto jasného poznání naší převahy nad jiným člověkem. Thomas Hobbes

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Příroda opatřila lidi přednostmi tělesnými i..

Příroda opatřila lidi přednostmi tělesnými i duševními do té míry stejnými, že jsou si rovni. Thomas Hobbes

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Pouhá slova v čase budoucím, která vyslovují holý..

Pouhá slova v čase budoucím, která vyslovují holý slib, nejsou dostatečnou známkou daru a proto nezavazují. Thomas Hobbes

Tags: , ,
Posted in Výroky o čase | No Comments »

Lidé se milují nikoliv z lásky, ale ze strachu…

Lidé se milují nikoliv z lásky, ale ze strachu. Thomas Hobbes

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o lásce, Výroky o strachu | No Comments »

Netoužit je nebýt živ, mít jen slabé záliby je..

Netoužit je nebýt živ, mít jen slabé záliby je tupost a mít vášeň ke všemu bez rozdílu je rozptýlenost neboli roztěkanost. Thomas Hobbes

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »