Posts Tagged ‘Výroky Tertullianus’

Špatné zvyky kazí dobré mravy…

Špatné zvyky kazí dobré mravy. Tertullianus

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Preč s takým čo ustavične hľadá, pretože nikdy nič..

Preč s takým čo ustavične hľadá, pretože nikdy nič nenájde, keďže hľadá tam kde nič nemožno nájsť. Preč s takým čo ustavične klope, pretože klope tam, kde nikto nie je čo by otvoril; preč s takým čo sa ustavične pýta, pretože sa pýta takého čo nepočuje. Tertullianus

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Aky krásny pár sú dvaja veriaci s tou istou..

Aky krásny pár sú dvaja veriaci s tou istou nádejou, s tým stým ideálom, s takým istým spôsobom života a s taký mistým postojom slúžiť! Tertullianus

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Nenávisť je dcéra strachu…

Nenávisť je dcéra strachu. Tertullianus

Tags: , ,
Posted in Výroky o nenávisti, Výroky o strachu | No Comments »

Když Tiber zaplaví město, když Nil nezaplaví pole,..

Když Tiber zaplaví město, když Nil nezaplaví pole, když dlouho trvá špatné počasí, když se země otřásá, když je hlad, když mor, hned „Křesťany lvům!“. Tertullianus

Tags: , ,
Posted in Výroky o jídle a hladu | No Comments »