Posts Tagged ‘Výroky Tacitus’

V nejzkaženějším státě je nejvíce zákonů…

V nejzkaženějším státě je nejvíce zákonů. Tacitus

Tags: , ,
Posted in Výroky o zákonu | No Comments »

Čím horší je stát, tím více má zákonů…

Čím horší je stát, tím více má zákonů. Tacitus

Tags: , ,
Posted in Výroky o zákonu | No Comments »

Lidská zloba vždy chválí minulé a s pohrdáním..

Lidská zloba vždy chválí minulé a s pohrdáním hledí na současné. Tacitus

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Vychvalujeme staré a nevšímáme si nového…

Vychvalujeme staré a nevšímáme si nového. Tacitus

Tags: , ,
Posted in Výroky o mládí a stáři | No Comments »

V nejzkaženějším světě je nejvíce zákonů…

V nejzkaženějším světě je nejvíce zákonů. Tacitus

Tags: , ,
Posted in Výroky o světě, Výroky o zákonu | No Comments »

Převracejí kraje v pustinu, a nazývají to mírem…

Převracejí kraje v pustinu, a nazývají to mírem. Tacitus

Tags: , ,
Posted in Výroky o míru | No Comments »

Dychtivost po vládě a moci je silnější než ostatní..

Dychtivost po vládě a moci je silnější než ostatní vášně. Tacitus

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Vzácne sú šťastné časy, keď si môžeš myslieť, čo..

Vzácne sú šťastné časy, keď si môžeš myslieť, čo chceš a hovoriť, čo si myslíš. Tacitus

Tags: , ,
Posted in Výroky o čase, Výroky o štěstí | No Comments »

Vzácná je šťastná doba, kdy můžeš cítit co chceš a..

Vzácná je šťastná doba, kdy můžeš cítit co chceš a mluvit co cítíš. Tacitus

Tags: , ,
Posted in Výroky o štěstí | No Comments »

Často se více proviňujeme, když se zavděčujeme,..

Často se více proviňujeme, když se zavděčujeme, než když urážíme. Tacitus

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »