Posts Tagged ‘Výroky Šlomo Radomír Kučera’

Strašně nerad říkám, že bych měl nějaký svátek..

Strašně nerad říkám, že bych měl nějaký svátek raději než všechny ostatní. To, co je důležité, totiž není jeden konkrétní svátek, ale celá ta idea. Tedy zasvětit určitý čas v roce vzpomínání: na Pesach vyjití z Egypta, na Šavuot darování tóry, na Sukot boží prozřetelnost, která nás zaopatřuje vším potřebným. A teprve z celkového spojení […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o čase | No Comments »