Posts Tagged ‘Výroky Raymond H. Torrey’

Skôr, než človek správne pochopí dielo Ducha..

Skôr, než človek správne pochopí dielo Ducha Svätého, musí predovšetkým poznať Ducha Svätého. Raymond H. Torrey

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »