Posts Tagged ‘Výroky Platón’

Polovica toho, čo zjeme, udržuje nažive nás, druhá..

Polovica toho, čo zjeme, udržuje nažive nás, druhá polovica udržuje nažive lekárov. Platón

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Spravedlivý bude bičován, mučen, vržen do okovů,..

Spravedlivý bude bičován, mučen, vržen do okovů, oslepen a přibit na kříž, aby si uvědomil, že není žádoucí chtít být spravedlivým, nýbrž jeviti se tak. Platón

Tags: , ,
Posted in Výroky o spravedlnosti | No Comments »

Údiv je postoj člověka, který moudrost skutečně..

Údiv je postoj člověka, který moudrost skutečně miluje, a není jiný počátek filosofie než tento. Platón

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o lásce, Výroky o moudrosti | No Comments »

Přemýšlením promlouvá duše sama se sebou…

Přemýšlením promlouvá duše sama se sebou. Platón

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

V lásce získáváme největší blaženost, která kdy na..

V lásce získáváme největší blaženost, která kdy na světě byla. Platón

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o světě | No Comments »

Budeme-li to porovnávat a navzájem třít jedno o..

Budeme-li to porovnávat a navzájem třít jedno o druhé, snad dosáhneme toho, že spravedlnost vyšlehne, jako když se třou dřeva. Platón

Tags: , ,
Posted in Výroky o spravedlnosti | No Comments »

Znalost slov vede ke znalosti věci…

Znalost slov vede ke znalosti věci. Platón

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Nastala jakási špatná theatrokracie, vláda..

Nastala jakási špatná theatrokracie, vláda hlediště. Platón

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Největší chybou lékařů je, že se snaží léčit tělo,..

Největší chybou lékařů je, že se snaží léčit tělo, aniž by léčili duši. Přitom tělo a duše jedno jsou. Nelze je léčit odděleně. Platón

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Všechno co chceš, budeš mít. Nešťastníče!..

Všechno co chceš, budeš mít. Nešťastníče! Platón

Tags: , ,
Posted in Výroky o neštěstí | No Comments »