Posts Tagged ‘Výroky Pearl S. Bucková’

Malá láska, která je stále obměňována, má delší..

Malá láska, která je stále obměňována, má delší trvání než velká, která strnula ve svém vývoji. Pearl S. Bucková

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce | No Comments »

Kdo chce uzavřít manželství z rozumu, musí se..

Kdo chce uzavřít manželství z rozumu, musí se oženit z lásky. Pearl S. Bucková

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o manželství, Výroky o moudrosti | No Comments »

Hovor o lásce žádá vždy svůj čas. Není to slovo,..

Hovor o lásce žádá vždy svůj čas. Není to slovo, které by bylo možno ledabyle vyslovit jedním dechem s jinými obyčejnými slovy. Pearl S. Bucková

Tags: , ,
Posted in Výroky o čase, Výroky o lásce | No Comments »

Každý někomu uvízne v srdci, i když si na něj..

Každý někomu uvízne v srdci, i když si na něj nečiní nárok. Pearl S. Bucková

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Nejnebezpečnějšími nemocemi srdce jsou vždy..

Nejnebezpečnějšími nemocemi srdce jsou vždy nenávist, závist a lakota. Pearl S. Bucková

Tags: , ,
Posted in Výroky o nenávisti, Výroky o zdraví a nemoci | No Comments »

Najzákernejšou srdcovou chorobou je nenávisť,..

Najzákernejšou srdcovou chorobou je nenávisť, závisť a lakomstvo. Pearl S. Bucková

Tags: , ,
Posted in Výroky o nenávisti | No Comments »

Mám vás vojáků až po krk! Nic neděláte a..

Mám vás vojáků až po krk! Nic neděláte a vyžadujete, abychom vás živili. Pearl S. Bucková

Tags: , ,
Posted in Výroky o válce | No Comments »

Žena je kořenem, muž stromem. Strom vyroste vysoko..

Žena je kořenem, muž stromem. Strom vyroste vysoko jen tehdy, má-li silné kořeny. Pearl S. Bucková

Tags: , ,
Posted in Výroky o mužích a ženách | No Comments »

Mít někoho rád je jen jedna stránka věci – ta..

Mít někoho rád je jen jedna stránka věci – ta pohodlnější. Snášet se s ním, ta druhá – ta plná nedorozumění. Pearl S. Bucková

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Srdce je záclona, jež lidem často zaclání ve..

Srdce je záclona, jež lidem často zaclání ve výhledu. Pearl S. Bucková

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »