Posts Tagged ‘Výroky Pavel Alexandrovič Florenskij’

Poznám dejiny a historický vývoj myslenia, a preto..

Poznám dejiny a historický vývoj myslenia, a preto mi je jasné, že príde čas, keď sa pustia do hľadania stratených fragmentov toho, čo sa ešte nepodarilo zničiť. Avšak tento fakt mi vôbec nie je na útechu, naopak, je mi odporný, pretože je prejavom strašnej ľudskej hlúposti, ktorá pretrváva od počiatku dejín a, zdá sa bude […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o čase, Výroky o hlouposti | No Comments »

Čo som robil celý život? Skúmal som svet, hľadiac..

Čo som robil celý život? Skúmal som svet, hľadiac naň ako na jeden celok, ako na jediný obraz a skutočnosť, avšak v každej chvíli, alebo presnejšie, v každej etape svojho života z iného determinovaného uhla nazerania. Vzájomné prepojenia-vzťahy v univerze som skúmal vždy z iného „prierezu sveta“, t.j. usiloval som sa pochopiť stavbu sveta na […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o světě, Výroky o životě | No Comments »