Posts Tagged ‘Výroky Marcus Tullius Cicero’

Žádné místo ti nemá být milejší než vlast…

Žádné místo ti nemá být milejší než vlast. Marcus Tullius Cicero

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Přátelství činí naše štěstí zářivějším, zvyšuje..

Přátelství činí naše štěstí zářivějším, zvyšuje jeho třpyt, naše neštěstí pak činí snesitelnějším, poněvadž je sdílí spolu s námi. Marcus Tullius Cicero

Tags: , ,
Posted in Výroky o neštěstí, Výroky o přátelství | No Comments »

Výsledky válek jsou nejisté…

Výsledky válek jsou nejisté. Marcus Tullius Cicero

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Jak je obtížné dlouhodobě předstírat ctnosti…

Jak je obtížné dlouhodobě předstírat ctnosti. Marcus Tullius Cicero

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Kdybych mohl volit, dal bych přednost tiché..

Kdybych mohl volit, dal bych přednost tiché moudrosti před upovídanou hloupostí. Marcus Tullius Cicero

Tags: , ,
Posted in Výroky o hlouposti, Výroky o moudrosti | No Comments »

Lidé nechápou, jak velkým příjmem je šetrnost…

Lidé nechápou, jak velkým příjmem je šetrnost. Marcus Tullius Cicero

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Provinění nelze omluvit tím, že ses provinil kvůli..

Provinění nelze omluvit tím, že ses provinil kvůli příteli. Marcus Tullius Cicero

Tags: , ,
Posted in Výroky o přátelství | No Comments »

Nemo enim fere saltat sobrius, nisi forte insanit…

Nemo enim fere saltat sobrius, nisi forte insanit. Nikdo neskáče za střízliva, pokud není blázen. Marcus Tullius Cicero

Tags: , ,
Posted in Výroky o hlouposti | No Comments »

Nic není tak svaté, aby se to nedalo penězi..

Nic není tak svaté, aby se to nedalo penězi zneuctít, nic tak opevněné, aby se nedalo penězi dobýt. Marcus Tullius Cicero

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Ctnost totiž není nelidská, ani neúslužná, ani..

Ctnost totiž není nelidská, ani neúslužná, ani povýšená a pyšná, vždyť dokonce ochraňuje celé národy a pečuje o ně co nejlépe. Marcus Tullius Cicero

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »