Posts Tagged ‘Výroky Leoš Jeleček’

Současný geografický obraz daného území, krajiny,..

Současný geografický obraz daného území, krajiny, oblasti, státu i světadílu nelze zcela pochopit, vysvětlit a dokonce ani prognózovat bez poznání jeho vývoje v minulosti. To, co kolem sebe vidíme, je výsledkem dlouhodobého vzájemného působení přírodní a společenské sféry. Leoš Jeleček

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »