Posts Tagged ‘Výroky kniha Talmud’

Lékař, který nepřijímá honorář, ho nezasluhuje…

Lékař, který nepřijímá honorář, ho nezasluhuje. kniha Talmud

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Buď vždy pravdivý, zvláště však k dítěti. Splň..

Buď vždy pravdivý, zvláště však k dítěti. Splň vše, co mu slíbíš, abys je nenaučil lži. kniha Talmud

Tags: , ,
Posted in Výroky o lži, Výroky o pravdě, Výroky o rodičích a dětech | No Comments »

Bůh nestvořil ženu z mužovy hlavy, aby mu..

Bůh nestvořil ženu z mužovy hlavy, aby mu poroučela, ani z jeho nohou, aby byla jeho otrokyní, nýbrž z jeho boku, aby byla blízká jeho srdci. kniha Talmud

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o mužích a ženách | No Comments »

Vášeň je zprvu pavučinou, potom lanem. Je zprvu v..

Vášeň je zprvu pavučinou, potom lanem. Je zprvu v domě cizincem, potom hostem, nakonec pánem. kniha Talmud

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Važ si starce i tehdy, kdyby ze stařecké slabosti..

Važ si starce i tehdy, kdyby ze stařecké slabosti pozapomněl svých vědomostí. kniha Talmud

Tags: , ,
Posted in Výroky o mládí a stáři | No Comments »

Tvůj přítel má přítele a přítel tvého přítele má..

Tvůj přítel má přítele a přítel tvého přítele má přítele, proto buď opatrný. kniha Talmud

Tags: , ,
Posted in Výroky o přátelství | No Comments »

Člověk myslí, Bůh se směje…

Člověk myslí, Bůh se směje. kniha Talmud

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o člověku | No Comments »

Nehleď na učenost ani jako na korunu, kterou se..

Nehleď na učenost ani jako na korunu, kterou se chceš ozdobit, ani jako na sekyru, kterou si chceš vydělávat na živobytí. kniha Talmud

Tags: , ,
Posted in Výroky o penězích | No Comments »

Modlitba ze zvyku není upřímná…

Modlitba ze zvyku není upřímná. kniha Talmud

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Nenávist k ostatním ničí tvou vlastní duši…

Nenávist k ostatním ničí tvou vlastní duši. kniha Talmud

Tags: , ,
Posted in Výroky o nenávisti | No Comments »