Posts Tagged ‘Výroky Kees Mercks’

Připadá mi, že síla české tvořivosti paradoxně..

Připadá mi, že síla české tvořivosti paradoxně spočívá v tom, že se vždy probouzí v nějaké těžké chvíli, kdy je v sázce samotná existence. Ačkoliv dnes považujete svou historickou zkušenost se socialismem za tragický omyl, rozvíjelo se divadlo, film, psaly se velké knihy. Naproti tomu po sametové revoluci zmizel společný nepřítel a umělci se ocitli […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o knihách, Výroky o nepřátelství | No Comments »