Posts Tagged ‘Výroky Karel Čapek’

Mlaď sa zvyčajne rozhliada ako nepriateľ – čo by..

Mlaď sa zvyčajne rozhliada ako nepriateľ – čo by mohla zrovnať so zemou. Karel Čapek

Tags: , ,
Posted in Výroky o nepřátelství | No Comments »

Humor je záležitost převážně mužská. Muži se..

Humor je záležitost převážně mužská. Muži se daleko ochotněji nežli ženy snižují k oné komické činnosti, které se říká legrace, špás, taškářství, junda, konina nebo sranda. Karel Čapek

Tags: , ,
Posted in Výroky o mužích a ženách | No Comments »

Učitel má být v některém koutě své duše věčným..

Učitel má být v některém koutě své duše věčným chlapcem, solidárním s tím mládím, které je mu svěřeno, ale takovým věčným dítětem má být i každý otec a matka. Karel Čapek

Tags: , ,
Posted in Výroky o mládí a stáři, Výroky o mužích a ženách, Výroky o rodičích a dětech, Výroky o víře, Výroky o vzdělání | No Comments »

Popisovat, to není nic, duch díla se musí vyhnout..

Popisovat, to není nic, duch díla se musí vyhnout všem zbytečným slovům. Karel Čapek

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Jen malí lidé se perou o prestiž, velcí ji mají…

Jen malí lidé se perou o prestiž, velcí ji mají. Karel Čapek

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Bláznovství je tragické a sluší se je chápat…

Bláznovství je tragické a sluší se je chápat. Hloupost se nemá chápat, nýbrž vyvracet. Karel Čapek

Tags: , ,
Posted in Výroky o hlouposti | No Comments »

Jen poezie má výsadu, že cokoliv vidí, vidí to..

Jen poezie má výsadu, že cokoliv vidí, vidí to poprvé a cokoliv vyslovuje, říká to prvně – co svět světem stojí. Karel Čapek

Tags: , ,
Posted in Výroky o světě | No Comments »

Mládí se obvykle rozhlíží jako nepřítel – z čeho..

Mládí se obvykle rozhlíží jako nepřítel – z čeho pak by udělalo kůlničku na dříví. Karel Čapek

Tags: , ,
Posted in Výroky o mládí a stáři, Výroky o nepřátelství | No Comments »

Umění je více nepokoj než jistota: vždycky je v..

Umění je více nepokoj než jistota: vždycky je v něm veliká složka touhy. Karel Čapek

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Člověk se rodí jen jednou, aby se pak ještě rodil..

Člověk se rodí jen jednou, aby se pak ještě rodil zvolna, dobývaje sebe sama klikatě i v prudkých nárazech, pokud mu zbývají čerstvé a nenasycená smysly a duše potřebná k růstu. Karel Čapek

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »