Posts Tagged ‘Výroky Józef Augustyn’

Civilizačný rozpad manželstva a rodiny je spojený..

Civilizačný rozpad manželstva a rodiny je spojený s rozpadom vzťahu človeka k Bohu. Józef Augustyn

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o člověku, Výroky o manželství | No Comments »

Dialógom s rodičmi sa mladí učia budovať vzťahy s..

Dialógom s rodičmi sa mladí učia budovať vzťahy s inými. Józef Augustyn

Tags: , ,
Posted in Výroky o mládí a stáři, Výroky o rodičích a dětech | No Comments »

Matka nesmie zaťahovať svoje deti do konfliktu s..

Matka nesmie zaťahovať svoje deti do konfliktu s manželom. Józef Augustyn

Tags: , ,
Posted in Výroky o manželství, Výroky o rodičích a dětech | No Comments »

Otec musí mať pre svoje deti čas…

Otec musí mať pre svoje deti čas. Józef Augustyn

Tags: , ,
Posted in Výroky o čase, Výroky o rodičích a dětech | No Comments »