Posts Tagged ‘Výroky Ježíš Kristus’

Až se vaše země a moje země sejdou na naukách..

Až se vaše země a moje země sejdou na naukách stanovených Kristem v tomto Kázání na hoře, pak vyřešíme problémy nejen našich zemí, ale zemí celého světa. – Mahatmá Gándhí Ježíš Kristus

Tags: , ,
Posted in Výroky o světě | No Comments »

Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co..

Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. – Lukáš 19, 10 Ježíš Kristus

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o rodičích a dětech | No Comments »

Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky,..

Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. – Matouš 28, 19-20 Ježíš Kristus

Tags: , ,
Posted in Výroky o rodičích a dětech, Výroky o vzdělání | No Comments »

Musíte si vybrat. Buď ten muž byl a je Synem..

Musíte si vybrat. Buď ten muž byl a je Synem Božím; anebo šílencem či něčím ještě horším. Můžete ho umlčet jako blázna, můžete ho poplivat a zabít jako démona; anebo mu můžete padnout k nohám a nazývat ho Pánem a Bohem. Ale neohánějte se žádnými blahosklonnými nesmysly o tom, že to byl velký mravní učitel. […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o hlouposti, Výroky o mužích a ženách, Výroky o rodičích a dětech, Výroky o vzdělání | No Comments »

Všechny armády, které se kdy daly na pochod,..

Všechny armády, které se kdy daly na pochod, všechny flotily, které kdy byly postaveny, všechny parlamenty, které kdy zasedaly, všichni králové, kteří kdy vládli — ti všichni neovlivnili život člověka na zemi tak mocně. – Malcolm Muggeridge Ježíš Kristus

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o životě | No Comments »

Ježíš byl extrémistou pro lásku, pravdu a dobrotu…

Ježíš byl extrémistou pro lásku, pravdu a dobrotu. -Martin Luther King Ježíš Kristus

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o náboženství, Výroky o pravdě | No Comments »

Věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete..

Věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít Otce ani na této hoře ani v Jeruzalémě. Přichází hodina, ano již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. – Jan 4, 21 Ježíš Kristus

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o člověku, Výroky o rodičích a dětech, Výroky o víře | No Comments »

Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude..

Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. – Jan 8, 12 Ježíš Kristus

Tags: , ,
Posted in Výroky o životě | No Comments »

Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý..

Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. – Matouš 19,24; Marek 10,25; Lukáš 18,25 Ježíš Kristus

Tags: , ,
Posted in Výroky o penězích | No Comments »

Ježíš, ne Cézar. To je první přikázání lásky k..

Ježíš, ne Cézar. To je první přikázání lásky k bližnímu. – Tomáš Garrigue Masaryk Ježíš Kristus

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o náboženství | No Comments »