Posts Tagged ‘Výroky Ježíš Kristus’

Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten..

Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. Toto jsem napsal vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. – 1 Jan 5, 12 Ježíš Kristus

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o rodičích a dětech, Výroky o víře, Výroky o životě | No Comments »

Dobře prorokoval Izajáš o vás pokrytcích, jak je..

Dobře prorokoval Izajáš o vás pokrytcích, jak je psáno: Tento lid ctí mé rty, ale srdce jejich je daleko ode mne; marná je zbožnost, kterou mne ctí, učíce naukám, jež jsou jen příkazy lidskými. – Marek 7, 6 Ježíš Kristus

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o náboženství | No Comments »

Postava tak osobitá, tak celistvá, tak bez výjimky..

Postava tak osobitá, tak celistvá, tak bez výjimky důsledná, tak dokonalá, tak lidská — a přece tak nesmírně převyšující veškerou lidskou velikost, ta nemůže být ani podvodem, ani výmyslem. … Vynalézt Ježíše by mohl pouze někdo větší než Ježíš. – Philip Schaff Ježíš Kristus

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o náboženství | No Comments »

Ježíš na vás stále čeká v tichu. – Matka Tereza..

Ježíš na vás stále čeká v tichu. – Matka Tereza Ježíš Kristus

Tags: , ,
Posted in Výroky o náboženství, Výroky o rodičích a dětech | No Comments »

V Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá jim..

V Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá jim jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. – 2 Kor 5, 19 Ježíš Kristus

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o světě | No Comments »

Nebe a země pominou, ale slova má nepominou…

Nebe a země pominou, ale slova má nepominou. Ježíš Kristus

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Velikost člověka se dá určit podle toho, co za..

Velikost člověka se dá určit podle toho, co za sebou zanechal a zda přivedl druhé k tomu, aby uvažovali nově, a dal impuls, který ho přetrval … Podle tohoto testu stojí Ježíš na prvním místě. – H. G. Wells Ježíš Kristus

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o náboženství | No Comments »

Kdo je bez viny, hoď po ní kamenem…

Kdo je bez viny, hoď po ní kamenem. Ježíš Kristus

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Kdyby dnes Ježíš Kristus žil, stal by se..

Kdyby dnes Ježíš Kristus žil, stal by se povstalcem. – Camillo Torres Ježíš Kristus

Tags: , ,
Posted in Výroky o náboženství | No Comments »

Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat..

Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákoníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského.- Matouš 5, 20 Ježíš Kristus

Tags: , ,
Posted in Výroky o spravedlnosti, Výroky o zákonu | No Comments »