Posts Tagged ‘Výroky Jean Dutourd’

Myšlenka a čin jsou dva prostředky, kterými člověk..

Myšlenka a čin jsou dva prostředky, kterými člověk poznává sám sebe. Jean Dutourd

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Nuda je původcem většiny zločinů…

Nuda je původcem většiny zločinů. Jean Dutourd

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Člověk není nikdy tak šťastný, jako ve chvíli, kdy..

Člověk není nikdy tak šťastný, jako ve chvíli, kdy mu lidé zavdají důvod k tomu, aby je měl rád. Jean Dutourd

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o štěstí | No Comments »

Celý život je vlastně svazek spousty..

Celý život je vlastně svazek spousty neslučitelných pravd. Jean Dutourd

Tags: , ,
Posted in Výroky o pravdě, Výroky o vzdělání, Výroky o životě | No Comments »

Člověk nepozorovaně, ale vždycky jednou za deset..

Člověk nepozorovaně, ale vždycky jednou za deset nebo za patnáct let „naráz zestárne“, jako kdyby na něj příroda zapomněla a pak se zničehonic upamatovala a honem ho posadila na úroveň jeho skutečného stáří. Jean Dutourd

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o mládí a stáři | No Comments »

Žádný surovec není tak hrubý, žádný cynik tak..

Žádný surovec není tak hrubý, žádný cynik tak neochvějný, aby se ho příjemně nedotklo, když má nějaká žena dobré mínění o jeho milostných schopnostech. Jean Dutourd

Tags: , ,
Posted in Výroky o mužích a ženách, Výroky o rozkoši | No Comments »

Politik se musí na veřejnosti projevovat jako..

Politik se musí na veřejnosti projevovat jako optimista. Je to profesionální optimista. Ale nakonec svému předstíranému optimismu sám začne věřit. Optimismus mu přejde z řečí do duše. Jean Dutourd

Tags: , ,
Posted in Výroky o víře | No Comments »

Nečekané štěstí přijímáme vždycky se směsí..

Nečekané štěstí přijímáme vždycky se směsí zdráhání a nedůvěry, jako duševní expanze, rozvrat. Jean Dutourd

Tags: , ,
Posted in Výroky o štěstí | No Comments »

Člověk si musí v lásce dělat vytrvale reklamu…

Člověk si musí v lásce dělat vytrvale reklamu. Jean Dutourd

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o lásce | No Comments »

Konat zlo není snazší než konat dobro. Vyžaduje to..

Konat zlo není snazší než konat dobro. Vyžaduje to stejnou energii. Jean Dutourd

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »