Posts Tagged ‘Výroky Jaroslav Vrchlický’

Láska je prales, do kterého když někdo jednou..

Láska je prales, do kterého když někdo jednou vstoupí, je okouzlen a nenajde cestu zpět. Jaroslav Vrchlický

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce | No Comments »

Člověk – síla zušlechtěná jiskrou ducha myslícího,..

Člověk – síla zušlechtěná jiskrou ducha myslícího, posvěceného utrpením, zmohutnělá sny a prací. Jaroslav Vrchlický

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Proti skvělým vlastnostem druhého není jiné obrany..

Proti skvělým vlastnostem druhého není jiné obrany než láska. Jaroslav Vrchlický

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce | No Comments »

Člověk jest nevinen v bolesti své. On neřekl otci:..

Člověk jest nevinen v bolesti své. On neřekl otci: Zplodiž mně, a matce své: podej mi prs života svého. On plakal, když se narodil, ale rodiče jeho smáli se při zplození jeho. Jaká ironie! Jaroslav Vrchlický

Tags: , ,
Posted in Výroky o bolesti, Výroky o člověku, Výroky o rodičích a dětech, Výroky o životě | No Comments »

Rozloučení těžké jest, však v něm je život!..

Rozloučení těžké jest, však v něm je život! Jaroslav Vrchlický

Tags: , ,
Posted in Výroky o vzdělání, Výroky o životě | No Comments »

Zrada jest hydra, která sama sebe stráví…

Zrada jest hydra, která sama sebe stráví. Jaroslav Vrchlický

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Ten nikdy mnoho nevykoná, kdo jen své slzy počítá…

Ten nikdy mnoho nevykoná, kdo jen své slzy počítá. Jaroslav Vrchlický

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Lidstvo se hledá. Kope v pyramidách a otvírá..

Lidstvo se hledá. Kope v pyramidách a otvírá hroby. Poznává, že nejdříve bozi byli nepřáteli jeho a pak, když měli jednoho Boha, že to byli králové, kteří nahrazovali bohy ostatní. Jaroslav Vrchlický

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o člověku, Výroky o nepřátelství | No Comments »

Srdce ženy nemůže být bez lásky…

Srdce ženy nemůže být bez lásky. Jaroslav Vrchlický

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o mužích a ženách | No Comments »

Dokud žijeme, učíme se žít…

Dokud žijeme, učíme se žít. Jaroslav Vrchlický

Tags: , ,
Posted in Výroky o vzdělání, Výroky o životě | No Comments »