Posts Tagged ‘Výroky Ján Kollár’

Bláznovství jest chtíti nemistrovnou rukou měřit..

Bláznovství jest chtíti nemistrovnou rukou měřit běhy měsíční. Ján Kollár

Tags: , ,
Posted in Výroky o hlouposti | No Comments »

Láska jest všech velkých skutků zárod, a kdo..

Láska jest všech velkých skutků zárod, a kdo nemiloval, nemůže ani znáti, co je vlast a národ. Ján Kollár

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce | No Comments »

Lúčenie ešte nie je strata…

Lúčenie ešte nie je strata. Ján Kollár

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Vezmi mu svobodu, a již není člověkem, ale polním..

Vezmi mu svobodu, a již není člověkem, ale polním živočichem. Ján Kollár

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Pravda nemá ustoupit zlobě…

Pravda nemá ustoupit zlobě. Ján Kollár

Tags: , ,
Posted in Výroky o pravdě | No Comments »

Láska je u zrodu všech velkých činů…

Láska je u zrodu všech velkých činů. Ján Kollár

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce | No Comments »

Žádný jazyk na světě snad neměl tolik odpůrcův,..

Žádný jazyk na světě snad neměl tolik odpůrcův, nezkusil tolik nezasloužených ublížení a pronásledování, nezápasil s tolikerými nebezpečnými překážkami, úšklebky a rouháním, neztratil tolik drahých pokladův, knih a spisův, hned v hltavém plameni, hned v podzemních skrýších a jeskyních, jako náš tento, a přece naposledy všecko šťastně přežil, nad nenávistí zvítězil a hloupost zahanbil. Ján […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o hlouposti, Výroky o knihách, Výroky o nenávisti, Výroky o štěstí, Výroky o světě | No Comments »

Láska je zárodok všetkých veľkých činov…

Láska je zárodok všetkých veľkých činov. Ján Kollár

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce | No Comments »

Pekný je Zvolen, krajšia je Bystrica, najkrajšia..

Pekný je Zvolen, krajšia je Bystrica, najkrajšia Lazovná ulica. Ján Kollár

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Nejkrásnější nade všechny ctnosti ctnost, jež..

Nejkrásnější nade všechny ctnosti ctnost, jež vlastní ctnosti ukrývá. Ján Kollár

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »