Posts Tagged ‘Výroky Jan Amos Komenský’

Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, ktorý..

Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, ktorý vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti. Jan Amos Komenský

Tags: , ,
Posted in Výroky o vzdělání | No Comments »

„Tak zajisté slovo boží v Písmě na hromadách..

„Tak zajisté slovo boží v Písmě na hromadách ležící jest v částečkách svých povážené jako materie, z ktere se něco vyváděti musí.“ -Zpráva a naučení o kazatelství – Suma kazatelského umění Jan Amos Komenský

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o rodičích a dětech, Výroky o vzdělání | No Comments »

Nie je dobré zúfať si nad pokrokom…

Nie je dobré zúfať si nad pokrokom. Jan Amos Komenský

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Lidská mysl je tak neskonale obsáhlá, že je v..

Lidská mysl je tak neskonale obsáhlá, že je v poznávání skoro bezednou hlubinou. Jan Amos Komenský

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Umění vládnout se zakládá na moudrosti, nikoli na..

Umění vládnout se zakládá na moudrosti, nikoli na síle, na opatrnosti, nikoli na úskoku. Jan Amos Komenský

Tags: , ,
Posted in Výroky o moudrosti | No Comments »

Člověk vycvičený rozumem a uměním, ale bez..

Člověk vycvičený rozumem a uměním, ale bez mravnosti, podobá se zlaté pochvě, v které se drží olověný meč. Jan Amos Komenský

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o moudrosti | No Comments »

Semena nejsou ještě plody…

Semena nejsou ještě plody. Jan Amos Komenský

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Rozmluvy probouzejí, oživují a udržují pozornost…

Rozmluvy probouzejí, oživují a udržují pozornost. Jan Amos Komenský

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Chyby první výchovy nás provázejí celým životem,..

Chyby první výchovy nás provázejí celým životem, proto nejpřednější stráž lidského pokolení je v kolébce. Jan Amos Komenský

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o životě | No Comments »

Ten, kdo nemiluje knihu, nemiluje moudrost. Ten,..

Ten, kdo nemiluje knihu, nemiluje moudrost. Ten, kdo nemiluje moudrost, stává se hlupákem. Jan Amos Komenský

Tags: , ,
Posted in Výroky o hlouposti, Výroky o knihách, Výroky o lásce, Výroky o moudrosti | No Comments »