Posts Tagged ‘Výroky Immanuel Kant’

Ženy jsou jako španělské domy: mají mnoho dveří a..

Ženy jsou jako španělské domy: mají mnoho dveří a málo oken. Je snažší uniknout do jejich srdcí, než do nich nahlédnout. Immanuel Kant

Tags: , ,
Posted in Výroky o mužích a ženách | No Comments »

„Umění se odlišuje od přírody jako tvoření od..

„Umění se odlišuje od přírody jako tvoření od činnosti, a produkt nebo důsledek umění jakožto dílo od produktu přírody jakožto účinku. Přísně vzato bychom měli nazývat uměním jen vytváření ze svobody; tj. z libovůle, která vychází z rozumu. Neboť, ačkoliv produkt včel nazýváme uměleckým dílem, děje se to jen kvůli analogii s ním; jakmile si […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Dvě věci naplňují mysl vždy novým a rostoucím..

Dvě věci naplňují mysl vždy novým a rostoucím úžasem a úctou, čím častěji a více o nich člověk rozjímá: hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně. Kritika praktického rozumu, Závěr, AA V.161. Immanuel Kant

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o moudrosti, Výroky o zákonu | No Comments »

Jednej vždy tak, aby se maxima tvé vůle mohla stát..

Jednej vždy tak, aby se maxima tvé vůle mohla stát principem všeobecného zákonodárství. Základy metafyziky mravů B 52, Praha 1992, str. 84. Immanuel Kant

Tags: , ,
Posted in Výroky o zákonu | No Comments »

Člověk se může stát člověkem jen pomocí výchovy…

Člověk se může stát člověkem jen pomocí výchovy. Není ničím, jen tím, čím ho výchova učiní. Immanuel Kant

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Krásné věci ukazují, že člověk se do světa hodí a..

Krásné věci ukazují, že člověk se do světa hodí a dokonce i jeho názor věcí souhlasí se zákony jeho nazírání. Logik Nr. 1820a, AA XVI.127. Immanuel Kant

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o světě, Výroky o zákonu | No Comments »

Být nedospělý je tak pohodlné…

Být nedospělý je tak pohodlné. Immanuel Kant

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Pokud zanikne spravedlnost, není žádný důvod, aby..

Pokud zanikne spravedlnost, není žádný důvod, aby lidé žili na Zemi. Immanuel Kant

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o spravedlnosti | No Comments »

Odvaž se používat vlastní rozum!..

Odvaž se používat vlastní rozum! Immanuel Kant

Tags: , ,
Posted in Výroky o moudrosti | No Comments »

Najmenej sa boja smrti tí, ktorých život má..

Najmenej sa boja smrti tí, ktorých život má najväčšiu cenu. Immanuel Kant

Tags: , ,
Posted in Výroky o smrti, Výroky o životě | No Comments »