Posts Tagged ‘Výroky Honoré de Balzac’

Člověk, který je vždy schopen vtisknout svou..

Člověk, který je vždy schopen vtisknout svou myšlenku skutečnosti, je génius; ale člověk, který má nejvíce génia, nepoužívá ho stále, neboť pak by se příliš podobal bohu. Honoré de Balzac

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o člověku | No Comments »

Obchody se dělají tolary nikoli city…

Obchody se dělají tolary nikoli city. Honoré de Balzac

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Láska a práce mají tu ctnost, že činí člověka..

Láska a práce mají tu ctnost, že činí člověka lhostejným k vnějšímu světu. Honoré de Balzac

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o lásce, Výroky o světě | No Comments »

Milenec nalítne na všechny rozmary ženy a tam, kde..

Milenec nalítne na všechny rozmary ženy a tam, kde manžel oprávněně pokrčí rameny, je milenec okouzlen. Honoré de Balzac

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o manželství, Výroky o mužích a ženách | No Comments »

Láska dává všechno, ale jen milencům. Po svatbě..

Láska dává všechno, ale jen milencům. Po svatbě potřebují více, než klenbu nebes a koberec louky. Honoré de Balzac

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o manželství | No Comments »

Láska žije jen z důvěry…

Láska žije jen z důvěry. Honoré de Balzac

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce | No Comments »

Vzpomínky nám zkrášlují život, ale jen zapomínání..

Vzpomínky nám zkrášlují život, ale jen zapomínání ho činí snesitelným. Honoré de Balzac

Tags: , ,
Posted in Výroky o životě | No Comments »

Lidé ušlechtilí jen těžko mohou uvěřit v něco..

Lidé ušlechtilí jen těžko mohou uvěřit v něco zlého, v lidský nevděk, musí dostat tvrdé lekce, aby poznali, jak nesmírná je lidská zkaženost. Když pak jest jejich výchova v tomto směru dovršena, pozdvihují se k shovívavosti, která je vlastně nejvyšším stupněm opovržení. Honoré de Balzac

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o víře | No Comments »

Oblékání, tato nádherná poezie v životě ženy…..

Oblékání, tato nádherná poezie v životě ženy… Honoré de Balzac

Tags: , ,
Posted in Výroky o mužích a ženách, Výroky o životě | No Comments »

Živoucí lidé jsou obklopeni jakousi atmosférou,..

Živoucí lidé jsou obklopeni jakousi atmosférou, která je vlastní jenom jim, asi tak, jako postavy zachycené na holandských plátnech mistrnou rukou malířů ztratily by bez šerosvitu na své životnosti. Honoré de Balzac

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o životě | No Comments »