Posts Tagged ‘Výroky Henri de Saint-Simon’

Priemyselný poriadok sa konštituuje ako spoločnosť..

Priemyselný poriadok sa konštituuje ako spoločnosť pracujúcich tj. Priamych výrobcov, intelektuálnych tvorivých pracovníkov, priemyselných podnikateľov, obchodníkov, finančníkov, slovom všetkých tých, ktorých produktívna práca je pre spoločnosť nevyhnutná. Henri de Saint-Simon

Tags: , ,
Posted in Výroky o penězích | No Comments »

…hlavným prostriedkom vytvorenia nového poriadku..

…hlavným prostriedkom vytvorenia nového poriadku je prijatie novej morálky, nového kresťanstva. Henri de Saint-Simon

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Spoločenský poriadok sa nemôže zmeniť bez zmeny..

Spoločenský poriadok sa nemôže zmeniť bez zmeny vlastníckeho systému. Henri de Saint-Simon

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »