Posts Tagged ‘Výroky Georg Wilhelm Friedrich Hegel’

Naprostá svoboda nemůže stvořit žádné kladné dílo..

Naprostá svoboda nemůže stvořit žádné kladné dílo ani čin, zůstává jí pouze záporné konání, je to pouhý běs zanikání. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Člověk je myslící vědomí …..

Člověk je myslící vědomí … Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Mějte odvahu mýlit se!..

Mějte odvahu mýlit se! Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Umělecké dílo je vzato ze smyslového světa, aby..

Umělecké dílo je vzato ze smyslového světa, aby promlouvalo k smyslům člověka. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o světě | No Comments »

Dějiny světa, to je pokrok ve vědomí svobody…

Dějiny světa, to je pokrok ve vědomí svobody. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Tags: , ,
Posted in Výroky o světě | No Comments »

Jak vychovat syna ke skutečné mravnosti? Způsobit,..

Jak vychovat syna ke skutečné mravnosti? Způsobit, aby žil v obci s dobrými zákony. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Tags: , ,
Posted in Výroky o rodičích a dětech, Výroky o zákonu | No Comments »

Cíl je souhrnem prostředků vynaložených na jeho..

Cíl je souhrnem prostředků vynaložených na jeho dosažení. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Podstatou člověka je svoboda…

Podstatou člověka je svoboda. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Neodpovídají-li fakta představám, tím hůře je pro..

Neodpovídají-li fakta představám, tím hůře je pro fakta. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Cíl je souhrnem vynaložených prostředků…

Cíl je souhrnem vynaložených prostředků. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »