Posts Tagged ‘Výroky František Saleský’

Jediný skutok lásky k Bohu v čase suchopádnosti má..

Jediný skutok lásky k Bohu v čase suchopádnosti má väčšiu hodnotu ako mnoho skutkov v čase nadšenia a útechy. František Saleský

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o čase, Výroky o lásce | No Comments »

Na jednú kvapku medu sa chytí viac múch ako na..

Na jednú kvapku medu sa chytí viac múch ako na celý sud octu. František Saleský

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Riaďte sa pravidlom, že nikdy nebudete odsudzovať..

Riaďte sa pravidlom, že nikdy nebudete odsudzovať pobožnosť a správanie iných. Takto urážať lásku je veľmi riskantné. František Saleský

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o náboženství | No Comments »

Rozhodnite sa radšej tisíckrát umrieť ako milovať..

Rozhodnite sa radšej tisíckrát umrieť ako milovať niečo iné väčšmi ako Boha. František Saleský

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o lásce | No Comments »

Prv než posúdite svojho blížneho, pomyslite si, že..

Prv než posúdite svojho blížneho, pomyslite si, že ste na jeho mieste a on na vašom. Uisťujem vás, že budete súdiť správne a dobre. František Saleský

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Nič tak neosvecuje rozum a nehýbe vôľu ako..

Nič tak neosvecuje rozum a nehýbe vôľu ako modlitba, najmä rozjímavá, keď ju konáme s celým srdcom. František Saleský

Tags: , ,
Posted in Výroky o moudrosti | No Comments »

Ovocie modlitby závisí od skromnosti a dôstojného..

Ovocie modlitby závisí od skromnosti a dôstojného správania. František Saleský

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Nasledovať Boha spočíva v tom, že sme k blížnym..

Nasledovať Boha spočíva v tom, že sme k blížnym láskaví, že sme rozhodnutí plniť jeho vôľu, že mu dôverujeme s pokorou a jednoduchosťou a znášame svoje vlastné nedokonalosti. František Saleský

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o lásce | No Comments »

Navykajte si mať srdce pozorné a poddajné, ochotné..

Navykajte si mať srdce pozorné a poddajné, ochotné vyhovieť v tom, čo je dovolené. Tak si nadobudnete pravú lásku. František Saleský

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce | No Comments »

Znášajme trpezlivo, že sme ešte ďaleko od pravej..

Znášajme trpezlivo, že sme ešte ďaleko od pravej čnosti a dokonalosti, no pritom sa o dokonalosť odvážne usilujme. František Saleský

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »