Posts Tagged ‘Výroky František Saleský’

Nič tak neosvecuje rozum a nehýbe vôľu ako..

Nič tak neosvecuje rozum a nehýbe vôľu ako modlitba, najmä rozjímavá, keď ju konáme s celým srdcom. František Saleský

Tags: , ,
Posted in Výroky o moudrosti | No Comments »

Ovocie modlitby závisí od skromnosti a dôstojného..

Ovocie modlitby závisí od skromnosti a dôstojného správania. František Saleský

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Nasledovať Boha spočíva v tom, že sme k blížnym..

Nasledovať Boha spočíva v tom, že sme k blížnym láskaví, že sme rozhodnutí plniť jeho vôľu, že mu dôverujeme s pokorou a jednoduchosťou a znášame svoje vlastné nedokonalosti. František Saleský

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o lásce | No Comments »

Navykajte si mať srdce pozorné a poddajné, ochotné..

Navykajte si mať srdce pozorné a poddajné, ochotné vyhovieť v tom, čo je dovolené. Tak si nadobudnete pravú lásku. František Saleský

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce | No Comments »

Znášajme trpezlivo, že sme ešte ďaleko od pravej..

Znášajme trpezlivo, že sme ešte ďaleko od pravej čnosti a dokonalosti, no pritom sa o dokonalosť odvážne usilujme. František Saleský

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Služby, ktoré preukazujeme osobám, ku ktorým..

Služby, ktoré preukazujeme osobám, ku ktorým necítime sympatiu, sú záslužnejšie, lebo nepochádzajú z ľudskej lásky, ale z čistej lásky k Bohu. František Saleský

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o lásce | No Comments »

Keďže sme biedni a slabí, pokora nám nedovolí..

Keďže sme biedni a slabí, pokora nám nedovolí spoliehať sa na seba, no veľkodušnosť v nás vyvoláva dôveru v Boha, od ktorého pochádza všetko dobré. Tieto dve čnosti sa nemajú oddeľovať. František Saleský

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu | No Comments »

Je omyl myslieť si, že ten, kto slúži Bohu bez..

Je omyl myslieť si, že ten, kto slúži Bohu bez citových nežností, je Bohu menej príjemný. František Saleský

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu | No Comments »

Gram dobrého příkladu váží více než cent dobrých..

Gram dobrého příkladu váží více než cent dobrých slov. František Saleský

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Dve veci nám pomôžu zotrvať v nábožnom živote:..

Dve veci nám pomôžu zotrvať v nábožnom živote: rozhodnutie plniť si povinnosti stavu a odvaha neznepokojiť sa a nezmalomyseľnieť pri chybách, ktorých by sme sa mohli dopustiť. František Saleský

Tags: , ,
Posted in Výroky o náboženství, Výroky o životě | No Comments »