Posts Tagged ‘Výroky Epikúros’

Rodíme se jen jednou, dvakrát se nelze narodit,..

Rodíme se jen jednou, dvakrát se nelze narodit, nýbrž je jisté, že po celou věčnost nebudeme již existovati. A tu ty, který nejsi pánem zítřka, odkládáš své štěstí na dobu pozdější. Život pak míjí v samém prodlévání a jeden jako druhý umíráme, aniž jsme našli pro sebe volnou chvíli. Epikúros

Tags: , ,
Posted in Výroky o smrti, Výroky o štěstí, Výroky o životě | No Comments »

Život člověka nemoudrého je nevděčný a uspěchaný;..

Život člověka nemoudrého je nevděčný a uspěchaný; stále se jen žene za budoucností. Epikúros

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o moudrosti, Výroky o životě | No Comments »

Nemožno žiť príjemne, ak sa nežije múdro, čestne a..

Nemožno žiť príjemne, ak sa nežije múdro, čestne a spravodlivo. Epikúros

Tags: , ,
Posted in Výroky o moudrosti, Výroky o spravedlnosti, Výroky o životě | No Comments »

Neklid duše neodstraňuje a pravou radost nezpůsobí..

Neklid duše neodstraňuje a pravou radost nezpůsobí ani sebevětší bohatství, ani úcta obecného množství, ani nic, co by souviselo s bezmeznými žádostmi. Epikúros

Tags: , ,
Posted in Výroky o penězích | No Comments »

Jen malý vliv má na moudrého člověka náhoda,..

Jen malý vliv má na moudrého člověka náhoda, největší a nejhlavnější věci spravoval a po všechen čas v životě spravuje a bude spravovat rozum. Epikúros

Tags: , ,
Posted in Výroky o čase, Výroky o člověku, Výroky o moudrosti, Výroky o životě | No Comments »

Smrt není pro nás ničím, neboť pokud žijeme, není..

Smrt není pro nás ničím, neboť pokud žijeme, není přítomna, a když je přítomna, již zde nejsme. Epikúros

Tags: , ,
Posted in Výroky o smrti, Výroky o životě | No Comments »

Musíš sloužit filosofii, aby se to dostalo pravé..

Musíš sloužit filosofii, aby se to dostalo pravé svobody. Epikúros

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Štěstí a blaženost nezáleží ani v bohatství, ani..

Štěstí a blaženost nezáleží ani v bohatství, ani ve vysokém úřadě nebo moci, nýbrž v bezbolestném klidu, umírněnosti citů a v takovém stavu duše, jenž dbá mezí určených přírodou. Epikúros

Tags: , ,
Posted in Výroky o bolesti, Výroky o penězích, Výroky o štěstí | No Comments »

Žádná slast není sama o sobě zlem, ale důsledky,..

Žádná slast není sama o sobě zlem, ale důsledky, které působí některé slasti, přinášejí s sebou zmatky mnohokrát větší, než jsou tyto slasti. Epikúros

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Komu nestačí málo, tomu nestačí nic…

Komu nestačí málo, tomu nestačí nic. Epikúros

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »