Posts Tagged ‘Výroky Edith Steinová’

Vždy mi bola vzdialená myšlienka, že Božie..

Vždy mi bola vzdialená myšlienka, že Božie milosrdenstvo je viazané na hranice cirkvi. Boh je pravda. A kto hľadá pravdu, hľadá Boha, či je mu to jasné alebo nie. Edith Steinová

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o náboženství, Výroky o pravdě | No Comments »

Moja túžba po pravde je mojou jedinou modlitbou…

Moja túžba po pravde je mojou jedinou modlitbou. Edith Steinová

Tags: , ,
Posted in Výroky o pravdě | No Comments »

I cesta viery je temná…

I cesta viery je temná. Edith Steinová

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Blížny je ten, kto sa ku mne priblíži bez výnimky,..

Blížny je ten, kto sa ku mne priblíži bez výnimky, a nie ten, koho mám rada. Edith Steinová

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Láska vo svojej najvyššej podobe je splynutím..

Láska vo svojej najvyššej podobe je splynutím bytostí v obojstrannom odovzdávaní sa jeden druhému. Edith Steinová

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce | No Comments »

Spásu neprináša ľudská práca, ale Kristovo..

Spásu neprináša ľudská práca, ale Kristovo utrpenie. Edith Steinová

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Potrebujeme aj také chvíle, v ktorých len mlčky..

Potrebujeme aj také chvíle, v ktorých len mlčky počúvame. Edith Steinová

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Láska je to najslobodnejšie zo všetkého, čo..

Láska je to najslobodnejšie zo všetkého, čo existuje. Edith Steinová

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce | No Comments »

Kto miluje, toho priam ženie oddať sa bez výhrad..

Kto miluje, toho priam ženie oddať sa bez výhrad milovanej osobe. Edith Steinová

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce | No Comments »

Pre kresťana neexistujú cudzí ľudia. Náš blížny je..

Pre kresťana neexistujú cudzí ľudia. Náš blížny je vždy ten, koho máme pred sebou v tomto okamihu a kto nás väčšmi potrebuje, nehľadiac na to, či je sympatický viac alebo menej, či je toho „morálne hodný“, alebo nie. Edith Steinová

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »