Posts Tagged ‘Výroky Dušan Blaškovič’

Vedecká práca nesie so sebou aj zodpovednosť, a to..

Vedecká práca nesie so sebou aj zodpovednosť, a to nielen celoštátnu, ale aj celosvetovú. Dušan Blaškovič

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »