Posts Tagged ‘Výroky Chiara Lubichová’

Aby kresťan miloval musí konať ako Boh: nečakať,..

Aby kresťan miloval musí konať ako Boh: nečakať, že, bude milovaný, ale milovať ako prvý. Chiara Lubichová

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o lásce | No Comments »

Boh stvoril človeka na svoj obraz, na obraz..

Boh stvoril človeka na svoj obraz, na obraz Trojice, a to nielen jednotlivca, ale i spoločnosť. Chiara Lubichová

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o člověku | No Comments »

Láska je spontánna, vždy nová: zakaždým sa..

Láska je spontánna, vždy nová: zakaždým sa prejavuje iným spôsobom, nedá sa opísať, vynalieza nepredvídateľné riešenia. Chiara Lubichová

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce | No Comments »

Iba s Ježišom je možné, aby v nás stále žil nový..

Iba s Ježišom je možné, aby v nás stále žil nový človek. Chiara Lubichová

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o náboženství | No Comments »

Ak by sme sa vo svojom živote jedinečne usilovali..

Ak by sme sa vo svojom živote jedinečne usilovali byť dokonalí v láske k Bohu a ku každému bratovi, vykonali by sme všetko. Chiara Lubichová

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o lásce, Výroky o životě | No Comments »

Láska sa udržiava pravdou a pravda je číre..

Láska sa udržiava pravdou a pravda je číre milosrdenstvo, do ktorého musíme byť celí zaodetí, aby sme sa mohli nazývať kresťanmi. Chiara Lubichová

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o pravdě | No Comments »

Boh od nás ani tak nežiada, aby sme boli..

Boh od nás ani tak nežiada, aby sme boli dokonalými pracovníkmi alebo dokonalými kazateľmi, alebo dokonalými v modlitbe, ako to, aby sme boli dokonalí v láske. Chiara Lubichová

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o lásce | No Comments »

Ak by sa Boh stal majákom do nocí našich dní,..

Ak by sa Boh stal majákom do nocí našich dní, nepoznali by sme slovo nuda. Nie: on dokáže brieždením ozdobiť každé smutné ráno. Chiara Lubichová

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o smutku | No Comments »

Aby sme si zvykli dobre žiť prítomnosť, musíme..

Aby sme si zvykli dobre žiť prítomnosť, musíme vedieť zabudnúť na minulosť a nezaoberať sa budúcnosťou. Chiara Lubichová

Tags: , ,
Posted in Výroky o životě | No Comments »

Kresťan je ten, kto miluje. Kresťania sú ľudia,..

Kresťan je ten, kto miluje. Kresťania sú ľudia, ktorí sa milujú. Chiara Lubichová

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o lásce | No Comments »